Сатып алған ɵнимиңиз ушын чек алып атырсызба?

Сиз дәриханалар , АЖҚШ , темеки ҳәм алкоголь өнимлерисаўдасы ҳәм саўда орынларында  QR кодлы чеклер берилиўи шәрт екенлигин билесизбе? Бунда төлем қандай формада әмелге асырылыўыныӊ парқы жоқ.   Әмелдеги нызамшылыққа муўапық жоқарыда көрсетилген исбилерменлик субъектлери усы жылдыӊ 1-январь сәнесинен баслап Read more

“Салықшы-исбилерменге кɵмекши”

Қолайлы бизнес орталығын қәлиплестириў, ислеп шығарыўды раўажландырыў, орынларда жаңа жумыс орынларын жаратыў бул бүгинниң баслы талапларынан болып есапланады. Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик салық хызмети органы хызметкерлери тәрепинен киши бизнес ҳәм жеке исбилерменлик субъектлерин қоллап-қуўатлаў мақсетинде бир қатар жумыслар әмелге асырылмақта. «Салықшы Read more

Социаллық тармақлардағы мүрәжат бойынша

Өзбекстан Республикасы Салық кодексиниң 378-статьясына муўапық Өзбекстан Республикасының жоқары оқыў орынларында тәлим алып атырған жигирма алты жасқа толмаған перзентлери ямаса өмирлик жолдасының ҳәм өзиниң төлеў контрактлерине жөнелтирилген суммалар дәрамат салығынан азат етилген.   Сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Әдиллик министрлигинен   2010-жыл 27-майда Read more

Қарақалпақстан Республикасында салық түсимлериниң 21,3 пайызға өсиўи бақланды

Өзбекстан Республикасы бойлап исбилерменлик ҳәрекети анализи ҳәр айда Экономикалық изертлеўлер ҳәм реформалар орайы тәрепинен алынған мағлыўматлар тийкарында таллап барылады. Мониторинг нәтийжелери бойынша Өзбекстан Республикасының салық түсимлери көлеми усы жылдың 1-мартынан 31-март сәнесине шекемги болған дәўирде өткен айдың усы дәўирине салыстырғанда Read more

Мәмлекетлик салық хызмети органлары хызметкерлери «ақыл гимнастикасы»нда беллести

Елимизде  шахматты халық арасында кеңнен ен жайдырыў ҳәм ғалабалық спорт түрине айландырыў, сондай-ақ, бул спорт түрин раўажландырыўды жаңа басқышқа алып шығыў бағдарында нәтийжели жумыслар алып барылмақта. Мәмлекетлик салық хызмети органларында бул бағдарда бир қатар илажлар әмелге асырылмақта. Атап айтқанда, бүгин Read more

Тɵлемлер электрон тɵлем түрлери (PayMe, Click) арқалы қабыл етилгенде (кафе ҳәм дүкәнлардан тысқары) қайсы жумыс түрлеринде онлайн-ҚКМ болыўы ҳәм оннан чек берилиўи керек?

– Ɵзбекстан Республикасы Президентиниң 2019-жыл 6-сентябрдеги ПП-5813-санлы Пәрманы ҳәм Халық пенен пуллы есап-китапларды әмелге асырыўда онлайн қадағалаў-касса машиналары ҳәм виртуал касса системасын қоллаў тәртиби ҳаққында нызамға муўапық (Ɵзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2019-жыл 23-ноябрдеги 943-санлы Қарары) халықтан тɵлемлерди қабыл етип алыўшы, Read more

«Ашық есиклер күни» даўам етпекте

Қарақалпақстан Республикасы мәмлекетлик салық басқармасы басламасы менен Бердақ атындағы қарақалпақ мәмлекетлик унивкрситети экономика факултети студентлери ушын Нɵкис қаласы мәмлекетлик салық инспекциясында «Ашық есиклер күни» шɵлкемлестирилди. Онда студент жасларға мәмлекетлик салық хызмети хызметкерлери ушын  жаратылған шараятлар, хызмнткерлерди социаллық қоллап-қуўатлаў бағдарында әмелге Read more