Жеке тәртиптеги исбилермен жумысын тоқтатып турса ямаса жаўса, оның жалланба жумысшылары ɵз жумысын даўам еттирсе болама❓

Жеке тәртиптеги исбилермен ɵзиниң жумысын ўақытша (пүткиллей) тоқтатқан ўақытта ҳәр бир жалланған хызметкер ушын берилген есапқа алыў карточкаларын салық органларына тапсырыўы шәрт.

Егер жумысын тоқтатып турған жеке тәртиптеги исбилермен ҳәр бир хызметкери ушын есапқа алыў карточкасын салық органына белгиленген мүддетлерде тапсырмаса❌, жеке тәртиптеги исбилерменниң мәжбүриятлары бойынша салықты есаплаў тоқтатылмайды (СК 392 ҳәм 408-статьялары).